วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ เป็นประธานและร่วมแสดงความยินดีในงานบวชนาค นายณัฐสกล จัตตุวัฒนา ลูกชายนาย สมนึก จัตตุวัฒนา ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ

20120225_192358 2016-06-30_110051