การเมืองสีขาว

Home/การเมืองสีขาว
  • 1466915479305

เผยแพร่การเมืองสีขาว จ.เพชรบุรี

  • 1466915458183

เผยแพร่การเมืองสีขาว จ.ปทุมธานี

  • 2016-06-30_130021

การสัมมนาเรื่อง “การเมืองสีขาวกับสภาองค์กรชุมชน”

  • DSC07247

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดสัมนา ที่ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.ปทุมธานี ประธาน  คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  จัดสัมนาเผยแพร่โครงการการเมืองสีขาว ที่ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์

  • DSC08641

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดสัมนา จังหวัด อุตรดิตถ์ วันที่ 12-9-52

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.ปทุมธานี ประธาน คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง  และการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดสัมนา    โครงการ   การเมืองสีขาว  จังหวัด   อุตรดิตถ์   วันที่ 12-กันยายน-2552

  • DSC08320_filtered

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดสัมนา จังหวัด น่าน วันที่ 11-9-52

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.ปทุมธานี ประธาน คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง    และการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดสัมนา   โครงการ   การเมืองสีขาว จังหวัด น่าน วันที่ 11-กันยายน-2552