ผลงาน

Home/ผลงาน
 • 2016-07-12_160212

เรื่องร้องเรียนขอสร้างเขื่อนปากคลองรังสิตฯ

 • 2016-07-12_154258

เรื่องร้องเรียนการปรับโครงสร้างราคา LPG

 • 2016-07-12_152158

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ ก่อสร้างสะพานลอย หน้าหมู่บ้านมัณฑนา ถ.ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

 • DSC09882_resize

ลงพื้นที่พบประชาชน

 • DSC04704_resize

แถลงข่าว ราคาปาล์น้ำมันตกต่ำ

 • 2016-07-07_202241

พัฒนาระบบการจราจรใน จ.ปทุมธานี

 • pppp270953

เรื่องเล่า สว. มหันตภัยของชาวนา จากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 • 2016-07-05_144430

ขุดคลองไทย (คอคอดกระ) ประเทศไทยจะได้อะไร ?

 • 2016-07-05_141144

การประกาศให้พื้นที่ปลูกปาล์มทุ่งรังสิต เป็นแปลงส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน

 • 2016-07-05_132348

เรื่องร้องเรียน พิจารณาความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 • 2016-07-05_131351

เรื่องร้องเรียน ของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาก๊าซ NGV ขาดแคลน

 • 2016-07-05_124846

ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากการลงทุน ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • 2016-07-01_162056

พิจารณาปัญหาการทรุดตัวของถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชน ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่

 • 2016-07-01_155421

เรื่องร้องเรียนขอให้ช่วยผลักดัน โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านกลาง บ้านแม่ส้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 • 2016-07-01_151954

แก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันประสบปัญหา เรื่องราคาปาล์มน้ำมันภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง