ผลงาน

Home/ผลงาน
 • 2016-07-01_135741

พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้พิจารณาทบทวนหยุดดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 • 2016-07-01_133745

พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี ของบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 • 2016-07-01_131818

พิจารณาศึกษาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ร้องเรียนขออพยพออกจากพื้นที่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • 2016-07-01_122903

เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมและตรวจสอบโครงการสร้างโรงไฟฟ้า ชีวมวลและโรงงานตะเกียบ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

      กลุ่มชาวบ้านผาปังและกลุ่มรักษ์ผาปังได้มีการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานตะเกียบไม้ไผ่ในพื้นที่วัดผาปังกลางของกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งได้แก่ มูลนิธิสร้างสุขชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชนตำบลผาปัง เนื่องจากการชี้แจงและให้ข้อมูลของผู้ประกอบการต่อชาวบ้านและกลุ่มรักษ์ ผาปังในประเด็ ปัญหาการทำลายป่าไม้และสมดุลทางธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่ของวัด (ธรณีสงฆ์) เป็นที่ตั้งโรงงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ครอบคลุมและทำให้เกิดข้อสงสัยในการดำเนินโครงการนี้ อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นยินยอมมาก่อน

 • 2016-07-01_114825

เรื่องร้องเรียนของราษฎรอำเภองาว จังหวัดลำปาง กรณีขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการขยายเขตไฟฟ้า และถนนในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ราษฎรอำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้ร้องเรียนว่าบ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว และบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง รวม ๘๗ หลังคาเรือน

 • 2016-06-30_145300

พิจารณาศึกษาความคืบหน้าการพิจารณาเงินกู้โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้ครัวเรือนที่ห่างไกล ๑๔,๑๐๐ ครัวเรือน

พิจารณาศึกษาความคืบหน้าการพิจารณาเงินกู้โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้ครัวเรือนที่ห่างไกล ๑๔,๑๐๐ ครัวเรือน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนี้ ครั้งที่ ๑วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ

 • 2016-06-30_131545

รับฟังความคิดเห็นการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • 2016-06-30_114052

ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยจะขุดคลองไทย

 • 2016-06-30_102704

ส.ว.ปทุมธานี ประสาน รัฐ. แก้ปัญหาด่วนเกษตรกรจำนวนมากเข้าไม่ถึง Soft Loan

 • 2016-06-30_095946

ร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านทางคณะอนุกรรมาธิการ

 • DSC00037

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 • 2016-06-29_193315

ชาวบุรีรัมย์ฮือต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล-จี้ตรวจสอบประชาคมไม่โปร่งใส

 • 2016-06-29_185946

เหยื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะเฮ รมว.พลังงานเตรียมเสนอครม.แผนอพยพ กฟผ.ลั่นไร้มลพิษตั้งแต่15ปีที่แล้ว

 • 6

สว.ปทุมธานี ชี้แก้ปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง จากวิกฤตจราจร

 • green

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นรูปธรรม