ผลงาน

Home/ผลงาน
 • 2016-06-28_000259

ผลงานที่ผ่านมา

 • 2016-06-28_000050

ทางออกของวิกฤตจราจรปทุมธานี

 • img0111

คณะอนุกรรมาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบถนนพัง

       ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.ปทุมธานี ลงพื้นที่ถนนสายสามโคก-ท้ายเกาะ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างปทุมธานีกับพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการซ่อมแซมหลังจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54  แต่กลับกลายเป็นหลุมเป็นบ่อใช้การไม่ได้ ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ประสบอุบัติเหตุหลายรายจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว *ขอบคุณภาพจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 • 1466915033126

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.ปทุมธานี นำทีมคณะอนุกรรมาธิการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 • 1466915043707

เรื่องร้องเรียน กรณีไฟฟ้าพาดสายแรงสูงผ่านในหมู่บ้านเมืองเอก

 • DSC00400_resize

ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาว ลำลูกกา

           ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี ประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหมู่บ้าน มัฆวานรังสรรค์(ผลสัมฤทธิ์) รังสิต คลอง 10

 • ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี รณรงค์และจัดสัมมนาโครงการ "การเมืองสีขาว" อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้มีส่วนร่วม  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักการเมืองที่สุจริตและโปร่งใส

การแก้ปัญหาวิกฤติจราจร กับการสิ้นเปลืองพลังงาน ในจังหวัดปทุมธานี

 • 2016-06-24_191935

ประกาศทุ่งรังสิตเขตส่งเสริมปาล์มน้ำมัน

        ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในเขตสวนส้มร้างทุ่งรังสิต  อำเภอ  หนองเสือ   จ.ปทุมธานี โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ให้ช่วยเข้ามาดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนที่เป็นหนี้    ธกส  จากการทำสวนส้ม  และประกาศเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันอย่างเป็นทางการ  

 • 1466915188049

ประเด็นปัญหาจากหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๗๓.๓/ว๐๐๒๐

 • DSCF3611

เรื่องเล่าจาก สว.

วิกฤตจราจรปทุมธานี ถนนรังสิต – นครนายก ถนนพหลโยธิน – ลำลูกกา ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม        จังหวัดปทุมธานี

 • DSC07946

แถลงข่าวคัดค้านโครงการรถเมล์ NGV 4,000 คัน

          วัน พฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว. จังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  วุฒิสภา  พร้อมคณะ ร่วมกันแถลงข่าว ผลงาน ความคืบหน้า