ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์   ประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง วุฒิสภา ได้เดินทางไปเยือนและสัมมนาดูงาน  ณ ประเทศ สาธารณะรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว ระหว่าง วันที่ 6-10 ตุลาคม พ.ศ.2553

2016-06-19_130830 2016-06-19_131027 2016-06-19_131135 2016-06-19_131204