กิจกรรม

Home/กิจกรรม
 • 2016-07-07_215036

เปิดการแข่งขันฟุตบอล

 • 2016-06-30_110051

ร่วมแสดงความยินดี

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ เป็นประธานและร่วมแสดงความยินดีในงานบวชนาค นายณัฐสกล จัตตุวัฒนา ลูกชายนาย สมนึก จัตตุวัฒนา ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ

 • 2016-06-29_225808

กิจกรรมอบรมเครือข่ายเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปี ๒๕๕๖

 • 2016-06-29_221232

สื่อนิติบัญญัติ โทรทัศน์รัฐสภา ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เผยแพร่ผลงาน สว.

 • 2016-06-27_235413-1

กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับครู อาจารย์

 • 2016-06-27_234400-1

เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • 2016-06-27_160818-1

เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระปกเกล้า

 • 2016-06-27_15104011

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี

 • DSC00053_resize

การบรรยายเรื่อง ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง

[/fusion_text]

 • DSC02283

เยี่ยมเยือนและร่วมหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

           คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นำโดย ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปเยี่ยมเยือนและร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และคณะผู้บริหารกทม. ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ

 • DSC01181_resize

เปิดบ้านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ “รู้รักษ์เงินแผ่นดิน”

 • 1466914644335

แบ่งเบาภัยน้ำท่วมพี่น้องชาวปทุมธานี

 • 1466914795613

สัมมนา บทบาทประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน

 • 2016-06-19_131027

เยือน ลาว

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์   ประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง วุฒิสภา ได้เดินทางไปเยือนและสัมมนาดูงาน  ณ ประเทศ สาธารณะรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว ระหว่าง วันที่ 6-10 ตุลาคม พ.ศ.2553

 • 2016-06-19_134752

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2554 ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี ได้ไปร่วมเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดย ดร.ไพบูลย์ ได้ชื่นชมกับเด็กๆที่มาจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ