การเมืองสีขาว

Home/การเมืองสีขาว
 • 2016-07-07_204239

การเมืองสีขาว จ.สมุทรปราการ

 • 2016-07-07_200623

การเมืองสีขาว จ.ลพบุรี

 • 2016-06-29_225808

กิจกรรมอบรมเครือข่ายเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปี ๒๕๕๖

 • 1466915302806

การเมืองสีขาวคือ ?

 • 2016-06-30_112610

การเมืองสีขาว The PINE RESORT

 • สว.

พวกเราคนไทย พร้อมใจไม่เลือก “พรรค” “คน” ที่ซื้อเสียง

 • 2016-06-29_215220

การเมืองสีขาว จ.นครสวรรค์

 • 2016-06-30_135620

เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 • white

เริ่มโครงการ การเมืองสีขาว

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี รณรงค์และจัดสัมมนาโครงการ "การเมืองสีขาว"    อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้    ความเข้าใจในการพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง    ให้มีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักการเมืองที่สุจริ ตและโปร่งใส

 • 2016-06-29_191848

การเมืองสีขาว โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี

 • 1466915491972

การเมืองสีขาว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

 • 2016-06-29_183801

การเมืองสีขาว ร.ร.เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

 • 4

เผยแพร่การเมืองสีขาว จ.นครราชสีมา

 • 1466915352925

เผยแพร่การเมืองสีขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.ชลบุรี

 • 1466915384343

เผยแหร่การเมืองสีขาว จ.สมุทรปราการ